Den danske checkliste er nu komplet

To københavnske forskere: Isabel Calabuig fra Statens Natur­historiske Museum og Henning Bang Madsen fra Biologisk Institut ved Køben­havns Universitet har i flere år arbejdet med en samlet fortegnelse over alle danske bier. Dette arbejde er nu gjort færdigt med udgivelsen af den sidste artikel i serien, der omtaler langtungebier (Apidae) og introducerer læseren til snyltende levevis hos bier.

Fortegnelsen over bierne, successivt udgivet af Entomologisk Forening i årene 2008-2012 under titlen “Kommen­teret checkliste over Danmarks bier”, har ellers været savnet længe. Den forrige komplette gennemgang fandtes nemlig kun i Lavrids Jørgensens “Bier med 32 af­bild­ninger” fra 1921 (Danmarks Fauna, bind 25).

Vildebier.dk ønsker her varmt at takke Isabel Calabuig og Henning Bang Madsen for tilladelsen til at bringe pdf udgaven af artiklerne på vores hjemmeside for dermed at stille dem til rådighed for alle danske læsere.

Find samtlige artikler fra den kommen­terede checkliste over Danmarks bier her.

Etiket: ,