Landbrugsgifte skader bierne

Kilde: Science, Videnskab.dk

Systemiske neo­nikotinoider igen under lup

Neonikotinoider er en bredt anvendt gruppe af pesticider, som påvirker insekternes central­nerve­system, men som regnes for mindre giftige for pattedyr.

Brugen af disse ‘harmløse’ insektgifte har længe skabt bekymringer hos biavlere verden over, fordi midlerne optages i plantevæv og findes efter­følgende både i pollen og nektar, nogle gange i dødelige koncentra­tioner. Rester af neo­nikotinoider kan desuden ligge i jorden i lang tid efter anvendelsen, så selv ubehandlede planter kan optage giftrester fra de foregående år.

Sidste nummer af Science bragte to nye rapporter (Whitehorn et al., 2012 & Henry et al., 2012) vedr. neo­nikotinoidernes indvirkning på bier. Rapporterne er udarbejdet af forsker­gruppen fra to britiske universiteter, University of Stirling og Lancaster University, samt en gruppe franske forskere tilknyttet Institut National de la Re­cherche Agro­nomique.

Resultater af deres forsøg med neo­niko­tinoider viser at disse insektgifte er meget skadelige både for honningbier og for humlebierne. Thia­methoxam, der kendes fra flere bejdsemidler produceret af Syngenta, påvirker honning­biernes sted­sans. Bierne dør, fordi de simpelthen ikke kan finde hjem til stadet (Henry et al., 2012).

En anden pesticid fra samme gruppe, imidacloprid, produceret af Bayer, findes i mange midler til bekæmpelse af skadedyr (samt i nogle bejdsemidler). Under­søgelsen viser at imidacloprid påvirker negativt kolonivæksten hos humlebier og reducerer væsentlig antallet af nye humlebi-dronninger (Whitehorn et al., 2012). Dette kan blive ødelæggende for vilde bestande af humlebier.

Ifølge videnskab.dk bruges disse insektgifte også af land­bruget i Dan­mark. Videnskab.dk omtaler rapporterne fra Science i hele tre artikler om emnet:

Mystisk massedød blandt bier forklaret

To forskerhold har hver for sig konkluderet, at særlige nikotin-pesticider langsomt dræber bestande af honningbier og humlebier.

[http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/mystisk-massedod-blandt-bier-forklaret]

‘Harmløs’ landbrugs-gift lammer humlebier

Humlebi-kolonier udvikler sig langsommere, når de bliver udsat for selv små doser af insekt-giften Imidacloprid.

Læs omtale af artiklen Neonicotinoid Pesticide Reduces Bumble Bee Colony Growth and Queen Production fra sidste nummer af Science på videnskab.dk:

[http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/harmlos-landbrugs-gift-lammer-humlebier]

Mikrochips på bier afslører dræber-pesticid

Selvom insektgiften Thiamethoxam umiddelbart ikke slår bier ihjel, smadrer den deres stedsans, så de dør i vildmarken.

Læs omtale af artiklen A Common Pesticide Decreases Foraging Success and Survival in Honey Bees fra sidste nummer af Science på videnskab.dk:

[http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/mikrochips-pa-bier-afslorer-draeber-pesticid]

Links:

Artikler fra det nyeste nummer af Science, der omtales på videnskab.dk:

  1. Stokstad, E. (2012): Field Research on Bees Raises Concern About Low-Dose Pesticides. Science. Vol. 335, p. 1555 -1555.
  2. Whitehorn, P.R., O’Connor, S., Wackers, F.L. & Goulson, D. (2012): Neonicotinoid Pesticide Reduces Bumble Bee Colony Growth and Queen Production. Science. Vol. 335, (6076), p. 1555 -1555.
  3. Henry, M., Beguin, M., Requier, F., Rollin, O., Odoux, J., Aupinel, P., Aptel, J., Tchamitchian, S. & Decourtye, A. (2012): A Common Pesticide Decreases Foraging Success and Survival in Honey Bees. Science.
Etiket: ,