Bestøvere er truede

I disse år rapporteres der over hele kloden om faldende bibestande og en hastig nedgang i arts­rigdommen af bier og andre bestøvere. Også i Danmark oplever vi voksende bekymring over den observerede tilbagegang blandt bestøvende insekter og forringet bestøvning.

I 2009 blev de danske humlebier rødlistevurderet for første gang og mange af dem viser sig at være truede. Tre arter (steppe­humle, frugt­humle og klokkesnyltehumle) anses for forsvundne, 2 arter (kløverhumle og felthumle) for kritisk truet og 1 art (have­snylte­humle) for truet i moderat grad. Som ikke truede vurderes kun 17 ud af de 29 arter af humlebier og snyltehumler (Madsen, 2009).

De enlige bier er ikke rødlistevurderet og vi savner et samlet overblik over deres situation.

Også andre bestøvende insekter er i tilbagegang: 82 svirreflue-arter og 43 af vore 98 dagsommer­fugle­ findes nu på listen over truede arter i Danmark (Forup et al., 2009). De vilde blomster bliver også mere og mere sjældne, så vore terrestriske naturtyper forringes. Plante­diversiteten trues i dag af manglende bestøvning.

I 1998 blev der fremsat et forslag til en international handlings­plan med det formål at stoppe tabet af bestøvende insekter.

Beskyttelse af de vildtlevende bier og andre bestøvere støder imidlertid på adskillige barrierer, der skaber store udfordringer for natur­forvaltningen. Disse forhindringer skal overvindes, før et effektivt program kan sættes i gang.

Referencer:

  1. Biesmeijer J. C., Roberts S. P. M., Reemer M., Ohlemüller R., Edwards M., Peeters T., Scahffers A. P., Potts S. G., Kleukers R., Thomas C. D., Settele J., Kunin W. E. (2006): Parallel Declines in Pollinators and Insect-Pollinated Plants in Britain and the Netherlands. Science Vol. 313, 2 July 2006.
  2. Biesmeijer, Koos (J. C.) (2009): Pollinator declines in Europe: overview of patterns and causes. Apimondia, 41st congress, Proceedings.
  3. Black, R. (2010): Bee decline linked to falling biodiversity. BBC News, 20 January 2010. [http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8467746.stm]
  4. Madsen, H.B. (2009): Humlebier. In: P. Wind (ed.): Den danske rødliste. Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur (B-FDC). Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet.
    [https://www.redlist.au.dk/]
  5. Forup M. L., Calabuig I., Madsen H. B., Dupont Y. L., Ejrnæs, R. (2009): Honningbierne sulter. Weekendavisen 21. august 2009.

Læs også:

 

Oprettet den 18. januar 2011

Links opdateret senest den 28. januar 2020