Hvor findes barrierer for beskyttelsen?

Generationer igennem har landmænd og havebrugere betragtet bestøvning som et naturligt gode, så selvfølgeligt som at regnen vander jorden og solen giver lys og varme til vore afgrøder. Antallet af insektbestøvede planter, som dyrkes kommercielt i Danmark, er ikke ret stort. Mange af de frugter, vi spiser, kommer fra udlandet. Og udbyttet af de vindbestøvede afgrøder er ikke i fare på grund af problemer med bestøvningen.

Tendensen til at dyrke bi­bestøvede frøafgrøder som raps og kløver på store sammen­hængende arealer gør det desuden nødvendigt for avlerne, at indgå bestøvnings­kontrakter med biavlere, hvorefter det rekvirerede antal bistader opstilles ved marken, og passes af biavleren. Mark­arealerne er blevet for store til, at de vildt­levende bestøvere kan nå ind over marken fra deres over­vintringssteder i hegn og skel. Kan det nødvendige antal bifamilier skaffes, er der heller ingen problemer med frøudbytte.

Sikkerheden for, at naturen selv sørger for bestøvningen af de insekt­bestøvede planter, er af mange grunde ikke længere til stede, men det danske industri­landbrug viser traditionen tro ikke den store interesse i beskyttelsen af hverken bier eller andre bestøvende insekter.

Samtidig er bier (Apoidea) en forholdsvis dårligt undersøgt insektfamilie, og vores viden om dem og deres levevis og behov er ganske enkelt utilstrækkelig. Derudover ligger de eksisterende data meget spredt.

Vi kender heller ikke den aktuelle bevaringsstatus for de enlige bier, der fortsat savner en dansk rødliste­vurdering. Desuden findes der ingen bier blandt de arter, der i dag beskyttes af habitats­direktivet, og det på trods af den stærke tilbagegang inden for denne insektgruppe.

Vi mangler også stadig at indarbejde mange af anbefalingerne fra den Inter­nationale Handlings­plan for Bestøvere (The International Pollinators Initiative) i den danske naturforvaltning, selv om ­planen indgik i Konventionen om Biologisk Mang­foldighed i 2002.

Så på trods at vi ved i dag, at de bestøvende insekter er truede og at vi også erkender, at hele biodiversiteten trues af manglende bestøvning, er det vanskelig at igangsætte beskyttelsen af vore bestøvere.

Reference:

  1. Convention on Biological Diversity (2002): COP 6 Decision VI/5: Agricultural biological diversity. Annex II: Plan of Action for The International Initiative for The Conservation and Sustainable Use of Pollinators.

Læs også:

 

Oprettet den 18. januar 2011, senest redigeret (tilbageført) den 8. november 2019