Den Internationale Handlingsplan for Bestøvere

Den Internationale Handlingsplan for Bestøvere, også kendt som São Paulo Erklæringen, indeholder en lang liste af tiltag for beskyttelse af bestøvere samt en bæredygtig udnyttelse af vore bestøverressourcer i landbruget og de tilknyttede økosystemer. Blandt disse forslag skal især nævnes:

 • Uddannelse af systematikere, udvikling af identifikationsnøgler
 • Oprettelse af rødlister for truede arter
 • Monitering af udviklingstrenden for de bestøvende arter
 • Udvikling af håndbøger i beskyttelse af bestøvere og genopretning af deres bestande i forskellige økosystemer
 • Identifikation af de bedste jordbrugsmetoder til bevaring af de bestøvende arter
 • Klarlægning af årsager for bestøver-tilbagegangen
 • Vurdering af den økonomiske værdi af bestøvningen
 • Vurdering af omkostninger forbundet med reduceret bestøvning af afgrøder.

São Paulo Initiativet fra 1998 og dets senere medtagelse i Konventionen om Biologisk Diversitet, har affødt mange udspil over hele verden, bl.a. det Europæiske Initiativ for Bestøvere (EPI).

Danmarks Miljø­undersøgelser, Aarhus Universitet, er siden sommeren 2009 tilknyttet initiativet via det 5-årige fælleseuropæiske projekt STEP, der beskæftiger sig med status og udviklingstrend for de bestøvende arter.

Referencer:

 1. The International Pollinators Initiative (1998): The São Paulo Declaration on Pollinators. Report on the Recommendations of the Workshop on the Conservation and Sustainable Use of Pollinators in Agriculture with Emphasis on Bee.
  [http://www.cbd.int/doc/ref/agr-pollinator-rpt.pdf]
 2. Convention on Biological Diversity (2002): COP 6 Decision VI/5: Agricultural biological diversity. Annex II: Plan of Action for The International Initiative for The Conservation and Sustainable Use of Pollinators.[http://www.cbd.int/decision/cop/?id=7179]

Læs også: