Lad humlebierne summe

| Side 1: Hvad er det, jeg gør forkert? Humle­bierne under pres. | Side 2: La Humla Suse – lad verden gå sin gang. Have­vandringer og gratis kurser. Et stærk hold bag foreningen. | Side 3: Kursus i ind­retning af humle­bo. Im­por­te­re­de humle­bier udgør en trus­sel. |

La Humla Suse – lad verden gå sin gang

Og hvem er så La Humla Suse? Bag det lidt pudsige navn, som stammer fra et velkendt norsk udtryk, gemmer sig en driftig interesseorganisation, der arbejder for at sprede viden om humlebierne og sikre deres levevilkår i Norge. Udtrykket er lidt tvetydigt og svært at omsætte til dansk, men i denne sammenhæng betyder det simpelthen, at humlebierne forsat skal kunne flyve frit og ubesværet fra blomst til blomst og skabe liv, også ved at udføre bestøvningen!

Inspirationen kommer især fra det britiske Bumblebee Conservation Trust (BBCT), som ved flere lejligheder har gjort sig bemærket i kampen for bedre forhold for humlebierne. BBCT er grundlagt i 2006 af Dave Goulson, som er aktuel i Danmark med sin bog fra 2013 “A Sting in the Tale”, der udkommer på dansk i slutningen af marts. Bogen kan varmt anbefales.

Interessen for humlebierne er generelt stor blandt det norske folk, så foreningen har især overvejet, hvilke kanaler der er bedste til at formidle viden om disse fascinerende insekter. De har valgt at satse bredt på myndigheder, organisationer, virksomheder, skoler, landmænd, boligselskaber, vejvæsnet, aktører i anlægssektoren, have- og balkonejere og andre.

Gruppen søger også at vær i kontakt med relevante personer og institutioner som f.eks. Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), Artsdatabanken, Det Norske Hageselskap, Oslofjordens Friluftsråd, de regionale myndigheder samt det norske Klima- og Miljøministeriet. De har fra starten af været meget optaget af at orientere alle, der i forvejen arbejdede med humlebier, om at de findes og indlede samarbejder med dem.

For at markedsføre den nye klub blev Facebook-siden La Humla Suse oprettet i februar 2013. Allerede et år efter havde siden rundet 1.500 tilhængere. I dag følges den af 3.550 mennesker, og tallet vokser støt efter hvert afholdt arrangement.

La Humla Suse optrådte offentligt for første gang ved havemessen i Lillestrøm i april 2013. Her er det lykkedes at skabe interesse for både humlebierne og La Humla Suse ved hjælp af uddeling af en gratis humleplakat, salg af Tor Bollingmos nye bog “Norges humler med Humleskolen” og via et foredrag om humlebier, der blev afhold på messens scene af Roald Bengtson, en norsk humlebiekspert, der er tilknyttet foreningen.

Men La Humla Suse tiltrak sig også opmærksomheden ved at tage helt utraditionelle midler i brug: De har allieret sig med virksomheden Tone Lise Akademiet, som har udviklet en humlebi­neglelak i humlebi­farver. Publikum synes, at det var et sjovt indslag, og der stod en lang kø af folk, der gerne ville få lakeret deres negle i humlebi­farver. Det synes også det norske TV2 var morsomt, så La Humla Suse fik sin første tv-dækning og en del omtale i andre medier.

Havevandringer og gratis kurser

Foreningen har holdt en række kurser for lærere rundt om i Norge med støtte fra Den naturlige skolesekken, der er et program for bæredygtig undervisning og resultatet af et samarbejde mellem Undervisnings- og Miljøministeriet. Der deltog i alt 140 skolelærere i humlebi­kurserne.

La Humla Suse har stået med stande på flere messer og der er blevet holdt foredrag om humlebierne mange steder. Der er også holdt en række kurser for ansatte i nogle af de norske kommuner. Men det er især havevandringerne i den botaniske have på Tøyen i Oslo, der har givet den største tilstrømning af nye medlemmer.

Foto: © Honorata K. Gajda

Havevandring i Botanisk hage i Oslo med fokus på humlebier. Foto: © Honorata K. Gajda


I perioden maj til august 2014 har La Humla Suse gennemført ti gratis vandringer i den botaniske have, der har været åbne for alle. Der deltog over 250 mennesker i alderen fra syv til firs år. Interessen for turene er steget fra gang til gang, så til den sidste havevandring i august mødte omkring halvtreds personer op.

Omdrejningspunktet har været at hjælpe deltagerne med at lære de forskellige humlebiarter og deres økologi at kende. Havevandringerne gjorde det muligt at følge humlebiåret, hvilket har været sjov både for deltagerne og for instruktørerne. I 2015 vil lignende humlebiture blive afholdt flere forskellige steder i landet: Halden, Oslo, Hamar, Vestby, Ålesund, Tønsberg, Grimstad, Mandal, Beitostølen, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø. Foreningen er derfor allerede nu i fuld gang med at oplære kommende instruktører.

La Humla Suse samarbejder også med Norsk Landbruksrådgivning, Oikos Økologisk Norge, SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) og de regionale myndigheder om at tilbyde de norske landmænd gratis kurser med fokus på humlebier og rødkløver. Den teoretiske del af disse kurser afholdtes i februar. I juni måned bliver de fulgt op af markvandringer for de interesserede landmænd.

Et stærk hold bag foreningen

Dette er bare et udpluk af foreningens mange aktiviteter. Så højt et aktivitetsniveau kræver selvfølgelig mange ressourcer, men der står heldigvis mange personer med en stor viden og en stor virkelyst bag La Humla Suse. Blandt andet er flere biologer og humlebiforskere tilknyttet foreningen. Hemmeligheden bag La Humla Suses succes er et stærk faglig netværk, godt lederskab og evnen til at bygge videre på nordmændenes interesse for humlebier og naturen.

Foto: © La Humla Suse

En del af det stærke team i La Humla Suse, fra venstre: Foreningens formand, Toril Mentzoni, humlebieksperten Atle Mjelde og instruktøren Honorata Gajda. Foto: © La Humla Suse

Foreningens formand, Toril Mentzoni, er ikke biologi­uddannet. Hun har derimod en kandidatgrad i pædagogik og er den fødte leder og iværksætter. Toril har tidligere ledet flere økologiske projekter i Norge, Rusland og Polen. Hendes pædagogiske baggrund er en af årsagerne til, at undervisningen spiller så central en rolle i La Humla Suse.

Foreningen har en flad struktur, hvor arbejdet læges ud på flere skulder og hvor alle kommer med forslag. Toril er god til at se forskellige evner og potentiale hos andre mennesker. Hun er dygtig til at uddelegere arbejde, lade andre komme frem i lyset og tage et ansvar. Hendes erfaring er, at folk kan godt lide at påtage sig opgaver og føre dem i mål. Toril er god til at rose folk for deres indsats, men hun er heller ikke bange for at skære igennem og melde klart ud, når det er nødvendigt.

La Humla Suse har en ambition om at blive humlebiernes ombudsmand i hele Norden. Samarbejde med den nye danske forening Bier i Danmark, som er startet i november sidste år, er det første skridt på vejen mod et fællesnordisk partnerskab, der varetager humlebiernes og andre vilde biers interesser i de nordiske lande.

På den næste side kan du læse om kurser i indretning af humlebi­kaser, arrangeret af La Humla Suse.

Etiket: , ,