Poster fra Biodiversitets­symposiet

Som en del af nationalpark­undersøgelsen i Det Sydfynske Øhav, blev der i efteråret 2009 dannet en Naturgruppe, som har arbejdet med at udpege og beskrive de væsentligste indsats­områder inden for natur­forvaltningen, såfremt der etableres en nationalpark.

Et af de temaer, som Natur­gruppen har arbejdet med, var at styrke naturens kvalitet ved at sikre en bedre bestøvning i området. Idékataloget fra Naturgruppens bilagsrapport præsenteres via en poster ved Danmarks første Biodiversitets­symposium på Aarhus Universitet.

Beskyttelse af vildtlevende bier og andre bestøvere

Projektets mål var at samle den grundlæggende information om vore bestøvere i en rapport, samt på baggrund af den omfattende litteratur at opstille forslag til et bredt beskyttelses­program, som vil kunne implementeres såvel i en kommende nationalpark på Sydfyn som andre steder i landet.

Programforslag udpeger de væsentlige årsager til den hastige nedgang i antallet af bestøvere og nævner de ændringer i vores landbrugs­praksis, der er afgørende for at stoppe nedgangen. Der præsenteres et idékatalog med en række anbefalinger og konkrete forslag til forbedring af vilkår for vore bestøvende insekter, som kan igangsættes sideløbende.

Forslaget understreger også et stort behov for formidling af viden og nødvendig­heden af undervisning af landbrugs- og vildt­konsulenter om de bestøvende insekters levemåde og fødekrav. Beskyttelse af de vildtlevende bestøvere skal indarbejdes i vejledninger til lodsejere for at sikre insekternes levesteder og skabe bedre fødegrundlag for dem.

Se posteren nedenunder eller få den vist i et separat vindue.

Gram-Jensen, M. 2011: Beskyttelse af vildtlevende bier og andre bestøvere – en udfordring for naturforvaltningen. Poster. Biodiversitets­symposiet 20.-21. januar 2011, Aarhus Universitet.

Referencer:

  1. Blanner, P. (red.) & Purup, J. (red.) (2010): Rapport fra hoved­arbejds­gruppen natur under national­park­undersøgelsen i Det Sydfynske Øhav. National­park­sekretariatet. 61 s.
  2. Blanner, P. & Purup, J. (red.) (2010): Rapport fra hoved­arbejds­gruppen natur under national­park­undersøgelsen i Det Sydfynske Øhav. Naturgruppens bilagsrapport. National­park­sekretariatet. 205 s.
  3. Gram-Jensen, M. (2010): Bestøvende insekter som indsatsområde? Baggrunds­beskrivelse med forslag til et bredt beskyttelses­program. Naturgruppen, National­park­undersøgelsen i Det Sydfynske Øhav.
  4. Nygaard, B. (red.) & Ejrnæs, R. (red.) (2011): Biodiversitetssymposiet 2011 – program og abstracts. Aarhus Universitet, 20.-21. januar 2011, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 64 s.

 

Siden oprettet den 19. januar 2011. Sidst redigeret den 11. marts 2011