Checkliste del 1: Colletidae

Første del af “Kommenteret checkliste over Danmarks bier” omtaler 27 danske arter af kort­tunge­bier (Colletidae) registreret til og med 2008, det vil sige 8 arter af silkebier (Colletes) og 19 arter af maskebier (Hylaeus).

Madsen, H. B. & Calabuig, I. (2008): Kommenteret checkliste over Danmarks bier – Del 1: Colletidae (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser 76 (2): 145-163.

Artiklen forklarer baggrund for arbejdet med checklisten samt giver en oversigt over samtlige danske bifamilier og -slægter. Artiklen giver også en introduktion til bi-faunistik, bestemmelse til slægt, samlinger og litteratur.

Læs artiklen her på siden eller få den vist i et separat vindue.

Madsen, H. B. & Calabuig, I. (2008): Kommenteret checkliste over Danmarks bier – Del 1: Colletidae (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser 76 (2): 145-163.

PDF lagt ind på vildebier.dk efter aftale med artiklens forfattere.