Ud­bredelse af danske bier (distrikts­katalog)

Mangel på historiske data for bestandene af vilde bier gør det svært at dokumentere tilbage­gangen. Nærværende udbredelses­katalog med opdeling i de 11 danske faunistiske distrikter er derfor et vigtigt bidrag til vores viden om vilde bier i Danmark og et godt udgangspunkt for bedre forvaltning af vores sjældne biarter i fremtiden.

Madsen, H. B., H. T. Schmidt & C. Rasmussen (2016)*: Distriktskatalog over Danmarks bier (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser 83: 43-70. ISSN 0013-8851.

Distriktskataloget er en del af projektet “Vilde danske bier: udbredelse, status og danske navne”, støttet af 15. Juni Fonden.

Læs artiklen her på siden eller få den vist i et separat vindue.

Madsen, H. B., H. T. Schmidt & C. Rasmussen (2016*): Distriktskatalog over Danmarks bier (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser 83: 43-70. ISSN 0013-8851.

Artiklen fra Entomologiske Meddelelser bringes her med en stor tak til artiklens forfattere.

* Hvis du undrer dig over, at vi skriver at distriktskataloget er netop udkommet, mens der står “bind 83, hæfte 2, november 2015” i pdf-filen, så skyldes det at anden hæfte fra 2015 blev forsinket og er først udgivet for få dage siden. – Vi håber ikke, at det vil give anledning til fejlcitering af artiklen.

Siden oprettet den 1. juni 2016