Fire nye bier føjet til checklisten

Den seneste udgave af Ento­mologiske Meddelelser [vol. 86, dec. 2018] publicerer fire arter af bier, som er nye for Danmark. Dermed er antallet af samtlige biarter, registreret her­hjemme vokset til i alt 292.

Madsen, H. B., Poulsen, K. R., Rasmussen, C., Calabuig, I., & Schmidt, H. T. (2018): Fire bier nye for den danske fauna (Hymeno­ptera, Apoidea, Apiformes). Ento­mologiske Med­delelser, 86 (1-2): 39-50.

Biernes danske artsnavne, som foreslås af forfattere, er inspireret af tilsvarende populære, udenlandske navne. De nyfundne arter af bier, opdelt efter familie de tilhører, er som følger:

Andrenidae gravebier
Andrena falsifica Perkins, 1915 potentil­småjordbi
Andrena nanula Nylander, 1848 pimpinelle­småjordbi
Halictidae vejbier
Lasio­glossum pauxillum (Schenck, 1853) lersmalbi
Megachilidae bugsamlerbier
Megachile alpicola Alfken, 1924 lille blad­skærer­bi

Antallet af gravebier (Andrenidae) kendt fra Danmark er således steget til 65 arter, antallet af vejbier (Halictidae) til 61 registrerede arter, mens antallet af de danske bugsamlerbier (Megachilidae) er kommet op på 49 arter. Se den opdaterede oversigt på siden Danmarks bifauna – oversigt.

De fire nye danske bier præsenteres i artiklen med en meget udførlig gennem­gang af deres kendetegn, bestemmelse, udbredelse og biologi med henvisninger til bestemmelsesnøgler og anden litteratur.

Andrena nanula. Foto: © Anders Illum, Statens Naturhistoriske Museum

Hunnen af en af de nye danske arter, jordbien Andrena nanula, med de karakteristiske, orangerøde antenneled. Foto: © Anders Illum, Statens Naturhistoriske Museum.

Interessen for de vilde bier er vokset betydeligt de seneste år, også i ikke-fagkredse. Det har ført med sig en del snak om, hvad er det for nogle arter, der står på den danske checkliste og hvad det vil sige, at en art er hjemme­hørende. Forfatterne forklarer i artiklen kriterierne for, at en art kan medtages på checklisten og fortæller, hvorfor en del af arterne på checklisten ikke kan regnes for naturligt hjemmehørende i Danmark.

Antallet af biarter på checklisten, der ikke er set i Danmark siden 1974, opgøres i artiklen til 48 arter, som for en stor dels forventes ikke at bliver genfundet, idet de ikke er naturligt hjemmehørende i Danmark.

Samtidigt er der i de senere år, det vil sige efter færdiggørelsen af “Kommen­teret checkliste over Danmarks bier” i årene 2008-2012, publiceret 14 nye biarter, som alle er listet på siden Bier nye for Danmark. I perioden 1997-2017 er hele 27 arter af bier fundet nye for den danske fauna. Oversigt over disse arter, og året for det første fund, kan du se i artiklen længere nede.

Omkring 20 arter af bier formodes forsvundet fra landet (uddøde). Det kan dog være svært, at vurdere deres chancer for at genfindes, hvilket artiklen nævner flere eksempler på, bl.a. det meget omtalte i medierne sommerfund af guld­bukse­bien Dasypoda suripes (Christ, 1791). Ikke desto mindre har det i de seneste 20 år fortsat været muligt hvert år at genfinde mindst en art.

Læs artiklen her eller få den vist i et separat vindue.

Madsen, H. B., Poulsen, K. R., Rasmussen, C., Calabuig, I., & Schmidt, H. T. (2018): Fire bier nye for den danske fauna (Hymeno­ptera, Apoidea, Apiformes). Ento­mologiske Meddelelser, 86 (1-2): 39-50.

Artiklen fra Entomologiske Meddelelser bringes her med tak til artiklens forfattere. Tak til Anders Illum, Statens Naturhistoriske Museum, for billede af pimpinelle­småjordbi Andrena nanula.

Siden oprettet den 13. december 2018