Kom­menteret checkliste over Danmarks bier

To københavnske forskere: Isabel Calabuig fra Statens Natur­historiske Museum og Henning Bang Madsen fra Biologisk Institut ved Køben­havns Universitet har i flere år arbejdet med en samlet fortegnelse over alle danske bier, som blev successivt publiceret af Entomologisk Forening i årene 2008-2012 i takt med arbejdets fremskridt.

En samlet fortegnelse over Danmarks bier har ellers været savnet længe, da den forrige komplette gennemgang blev udgivet helt tilbage i 1921, som “Bier med 32 af­bild­ninger” af Lavrids Jørgensen (Danmarks Fauna, bind 25).

En checkliste i fem dele

Det nye register over alle danske bier er fordelt på fem artikler fra Ento­molo­giske Meddelelser, som omhandler familierne: Colletidae – kort­tungebier, Andrenidae – gravebier, Melittidae & Mega­chilidae, dvs. sommer­bier & bugsamlerbier, Halictidae – vejbier samt Apidae – lang­tungebier.

Referencer til alle checklistens artikler listes nedenunder:

  1. Madsen, H. B. & Calabuig, I. (2008): Kommenteret checkliste over Danmarks bier – Del 1: Colletidae (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser 76 (2): 145-163.
  2. Calabuig, I. & Madsen, H. B. (2009): Kommenteret checkliste over Danmarks bier – Del 2: Andrenidae (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser 77: 83-113.
  3. Madsen, H. B. & Calabuig, I. (2010): Kommenteret checkliste over Danmarks bier – Del 3: Melittidae & Megachilidae (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser 78: 73-99.
  4. Madsen, H. B. & Calabuig, I. (2011): Kommenteret checkliste over Danmarks bier – Del 4: Halictidae (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser 79: 85-115.
  5. Madsen, H. B. & Calabuig, I. (2012): Kommenteret checkliste over Danmarks bier – Del 5: Apidae (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser 80: 7-52.

Tak til Isabel Calabuig og Henning Bang Madsen for tilladelsen til at bringe artiklerne på vores hjemmeside for dermed at stille dem til rådighed for alle danske læsere.