Ny dansk hvepsebi fra Ærø

Det seneste nummer af Ento­mologiske Meddelelser [vol. 88, 2021] publicerer en ny biart for Danmark, Nomada bifasciata Olivier, 1811, der er fundet på Ærø i foråret 2021.

Madsen, H. B., Poulsen, K. R., Rasmussen, C., & Schmidt, H. T. (2021): En ny dansk hvepsebi Nomada bifasciata Olivier, 1811 og andre bemærkelsesværdige bier fundet på Ærø (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes). Entomologiske Meddelelser, 88 (1-2), s. 23-29.

Nomada bifasciata, der har fået det danske navn rødbuget hvepsebi, er kleptoparasit på hvidbåndet jordbi Andrena gravida Imhoff, 1832, som er rødlistevurderet næsten truet (NT).

Han af hvepsebien Nomada bifasciata Olivier, 1811, Voderup Klint overdrev på Ærø (F), 27.IV.2021. Foto © Ulla Friborg.

Han af hvepsebien Nomada bifasciata Olivier, 1811. Voderup Klint overdrev på Ærø, 27-04-2021. Foto © Ulla Friborg.

Foruden gennemgang af fundstedet, kendetegn, bestemmelse, udbredelse og biologi af den nye danske hvepsebi, omtaler artiklen også fund af en række sjældne bier indsamlet ved Voderup Klint under feltturen i starten maj 2021.

Desværre har der sneget sig en fejl ind i tabeloversigten over disse bier, hvor Andrena flavipes, har fået tildelt et forkert dansk navn. Det korrekte danske navn for Andrena flavipes er guld­båndet jordbi. Det er i øvrigt Andrena carantonica, der bærer navnet tjørnejordbi.

Læs artiklen her på siden eller få den vist i et separat vindue.

Madsen, H. B., Poulsen, K. R., Rasmussen, C., & Schmidt, H. T. (2021): En ny dansk hvepsebi Nomada bifasciata Olivier, 1811 og andre bemærkelsesværdige bier fundet på Ærø (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes). Entomologiske Meddelelser, 88 (1-2), s. 23-29.

Artiklen fra Entomologiske Meddelelser bringes her med tak til artiklens forfattere. Tak til Ulla Friborg, for billede af hvepsebien Nomada bifasciata.

Læs også:

 

Siden oprettet den 2. oktober 2021, opdateret den 9. oktober 2021