Fem nye biarter tilføjet i 2013

Efter at den danske checkliste blev publiceret i årene 2008-2012 er der i Danmark registreret hele fem arter af bier, der er nye for landet.

To af dem, pragtbien Epeoloides coecutiens (Fabricius, 1775) og tidlig murerbi Osmia cornuta (Latreille, 1805), blev omtalt på vildebier.dk tidligere på året [i februar og april 2013]. Derud­over publiceres her i slutningen af året fund af to nye arter af jordbier, dvs. bredkindet jordbi Andrena angustior (Kirby, 1802) og bredrandet jordbi Andrena synadelpha (Perkins, 1914) samt fund af vægpanserbien Stelis breviuscula (Nylander, 1848).

Det seneste nummer af Ento­mologiske Meddelelser bringer en gennemgang af de fem nye arters kendetegn, bestemmelse, udbredelse og biologi. Artiklen er skrevet af Hans Thomsen Schmidt, Kent Runge Poulsen og Henning Bang Madsen.

Med de nyeste tilføjelser til checklisten omfatter den danske bifauna [i december 2013] i alt 283 registrerede arter fordelt på hele 32 slægter og antallet forventes at vokse yderligere i de kommende år. Se den opdaterede oversigt på siden Danmarks bifauna – oversigt.

Læs artiklen her eller få den vist i et separat vindue.

Schmidt, H. T., Poulsen, K. R. & Madsen, H. B. (2013): Fem nye arter af bier for den danske fauna (Hymenoptera, Apoidea). Ento­mologiske Meddelelser 81: 62-71.

Artiklen fra Entomologiske Meddelelser bringes her med tak til artiklens forfattere.

Læs også:

 

Siden oprettet den 20. december 2013, redigeret den 14. marts 2019