Forekomst og udbredelse af bier i Danmark

Det første distriktkatalog over landets bier

I maj 2016 udkom det første distrikts­katalog over Danmarks bier, som medtog i alt 47.629 danske fund af bier til og med 2014. Vi fik dermed den første oversigt over geografisk fordeling af eksisterende forekomst data i alle danske faunistiske distrikter.

Forfatterne valgte i kataloget at opdele fund­dataene i to ind­samlings­perioder: op til 1974 og fra 1975 til og med 2014. Op­delingen gjorde det muligt at sammen­ligne arts­rigdommen og ud­bredelsen af bier før og efter den grad­vise overgang til intensivt land­brug i Danmark.

Fordeling af fund på UTM-felter

Senere samme år udkom den store mono­grafi Distribution, phenology and host plants of Danish bees, publiceret i den aner­kendte takso­no­miske tids­skrift Zootaxa, og bragte yder­ligere detaljer ved­rørende geo­grafisk fordeling af ind­samlings­steder for fund omtalt i distrikts­kataloget.

Her blev funddata for alle arter pla­ce­ret på separate kort med opdeling i 10 x 10 km UTM-kvadrater, hvor­med vi fik et over­blik over områder med kun spar­som fore­komst og/eller regi­strering af bier.

Ny opdateret distriktkatalog

Distrikts­katalog over Danmarks bier blev i 2021 opdateret med ind­samlings­data fra en yder­ligere 5 års periode, og indeholder nu data til og med 2019, inklusive nye histo­riske data fra materiale tilgået museerne fra private samlinger.

Status­data fra rød­listen over danske bier er ligeledes inkluderet i den nye udgave af distrikts­kataloget. Den opda­te­rede katalog følger samme op­deling i to tids­perioder, som i det første katalog: op til 1974 og fra 1975. Du kan læse mere om den nye udgave på siden Nyt opdateret katalog over ud­bredelsen af danske bier.

Den opdaterede distriktskatalog over Danmarks bier finder du på denne side.
 

Se også:

Siden oprettet den 2. oktober 2021