Tre nye danske arter af bier

Det seneste nummer af Ento­mologiske Meddelelser [vol. 83, 2015] publicerer tre nye biarter for Danmark:

  • marsksilkebi Colletes halophilus Verhoeff, 1943
  • lille pilehvepsebi Nomada obscura Zetterstedt, 1838
  • tømrerbi Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758)

Artiklen, skrevet af Henning Bang Madsen, Hans Thomsen Schmidt, Rune Bygebjerg & Claus Rasmussen, gennemgår de nye arters kendetegn, bestemmelse, udbredelse og biologi.

Med de nyeste tilføjelser til checklisten fra 2008-2012 omfatter den danske bifauna i alt 286 registrerede arter fordelt på 33 slægter [i juni 2015]. Den aktuelle oversigt finder du på siden Danmarks bifauna – oversigt.

Læs artiklen her på siden eller få den vist i et separat vindue.

Madsen, H. B., Schmidt, H. T., Bygebjerg, R. & C. Rasmussen (2015): Tre nye arter af bier for den danske fauna (Hymenoptera, Apoidea). Ento­mologiske Meddelelser 83: 21-29.

Artiklen fra Entomologiske Meddelelser bringes her med tak til artiklens forfattere.

Siden oprettet den 6. juni 2015