Bier, der er nye for Danmark

Efter udgivelsen af “Kommen­teret checkliste over Danmarks bier” i årene 2008-2012, er der i de senere år publiceret yderligere 18 danske biarter:

 1. Blot et år efter færdiggørelsen af den danske checkliste blev den udvidet med yderligere fem arter af bier:
  • bredkindet jordbi Andrena angustior (Kirby, 1802)
  • bredrandet jordbi Andrena synadelpha Perkins, 1914
  • pragtbi Epeoloides coecutiens (Fabricius, 1775)
  • tidlig murerbi Osmia cornuta (Latreille, 1805)
  • vægpanserbi Stelis breviuscula (Nylander, 1848)

  Den samlede antal af bier kendt fra Danmark blev i 2013 udvidet til 278 arter. Du kan læse artiklen på siden Fem nye biarter tilføjet i 2013

 2. Disse tre nye biarter blev tilføjet til den danske checkliste i 2015:
  • marsksilkebi Colletes halophilus Verhoeff, 1943
  • lille pilehvepsebi Nomada obscura Zetterstedt, 1838
  • tømrerbi Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758)

  Dermed voksede listen over Danmarks bier i 2015 til 283 registrerede arter. Du kan artiklen om disse tre nye arter på siden Tre nye danske arter af bier.

 3. Efter at to nye arter for Danmark blev tilføjet til den danske checkliste i august 2017 er antallet af biarter kendt fra landet kommet op på 288 arter. De senest publicerede er:
  • ærtemurerbi Osmia parietina Curtis, 1828
  • stribet blodbi Sphecodes rufiventris (Panzer, 1798)

  Du kan læse denne artikel fra checkliste­serien på siden To bier nye for den danske fauna.

 4. Fire arter er publiceret som nye for landet i 2018, så den danske checkliste over bier kom op på 292 kendte arter. De fire tilføjede arter er:
  • potentilsmåjordbi Andrena falsifica Perkins, 1915
  • pimpinellesmåjordbi Andrena nanula Nylander, 1848
  • lersmalbi Lasioglossum pauxillum (Schenck, 1853)
  • lille bladskærerbi Megachile alpicola Alfken, 1924

  Du kan læse artiklen om de fire arter af bier på siden Fire nye bier føjet til checklisten.

 5. To nye arter af bier blev publiceret i 2021 i den opdaterede distriktskatalog over Danmarks bier:
  • batavajordbi, Andrena batava Pérez, 1902
  • skinnende blodbi, Sphecodes hyalinatus Hagens, 1882

  Du kan læse om de to nye arter i den nyeste udgave af kataloget på siden Opdateret distriktskatalog over Danmarks bier.

  Bemærk: Udgivelsen af den opdaterede distrikts­katalog blev forsinket den udkom samtidigt med at endnu en art blev publiceret i Ento­molo­giske Med­delelser som ny for landet. Dermed blev informa­tionen om at den danske bi-fauna nu omfatter 294 arter kendt fra Danmark, forældet allerede ved udgivelsen af kataloget.

 6. Yderligere en bi er publiceret i 2021 som ny for landet, så den danske checkliste over bier omfatter nu 295 kendte arter. Den senest re­gi­stre­rede art er:
  • rødbuget hvepsebi Nomada bifasciata Olivier, 1811

  Du kan læse artiklen “En ny dansk hvepsebi Nomada bifasciata Olivier, 1811 og andre bemærkelsesværdige bier fundet på Ærø” på siden Ny dansk hvepsebi fra Ærø.

 7. Fundet af en ny hvepsebi for Danmark på Arnager syd for Rønne bringer antallet af bier i Dan­mark op på 296 arter. Den nyligt tilføjede hvepsebi-art er:
  • kørvelhvepsebi Nomada conjungens, Herrich-Schäffer, 1839

  Du kan læse om fundet på siden En ny biart for Danmark fundet på Bornholm.

 8. Den opdaterede checkliste over danske bier fra oktober 2023 bekræfter tilføjelsen af kørvelhvepsebi Nomada conjungens til den danske bifauna [se 7] samt publicerer en ny jordbi-art fundet i 2022 ved Præstø.

  Samtidigt udgår fra checklisten en tidligere dansk smalbi-art publiceret i 1999 på grund af en formodet forveksling. De berørte arter er:

  • rødbuget jordbi Andrena ventralis Imhoff, 1832
  • mørk kantsmalbi Lasioglossum sexnotatulum (Nylander, 1852) (UDGÅR)

  Den opdaterede checkliste over Danmarks bier bringer også nye navne for seks danske arter af bier. Se disse navne­ændringer på siden Opdateret checkliste over danske bier.

  Selve checkliste­artiklen finder du på https://om.arter.dk/nyheder/den-danske-checkliste-over-bier-er-blevet-opdateret/.

 

Sidst redigeret den 7. oktober 2023.

Sidst redigeret den 3. juli 2023.