Bier, der er nye for Danmark

Efter udgivelsen af “Kommen­teret checkliste over Danmarks bier” i årene 2008-2012, er der i de senere år publiceret yderligere 14 danske biarter:

 1. Blot et år efter færdiggørelsen af den danske checkliste blev den udvidet med yderligere fem arter af bier:
  • bredkindet jordbi Andrena angustior (Kirby, 1802)
  • bredrandet jordbi Andrena synadelpha Perkins, 1914
  • pragtbi Epeoloides coecutiens (Fabricius, 1775)
  • tidlig murerbi Osmia cornuta (Latreille, 1805)
  • vægpanserbi Stelis breviuscula (Nylander, 1848)

  Den samlede antal af bier kendt fra Danmark blev i 2013 udvidet til 278 arter. Du kan læse artiklen på siden: Fem nye biarter tilføjet i 2013

 2. Disse 3 nye biarter blev tilføjet til den danske checkliste i 2015:
  • marsksilkebi Colletes halophilus Verhoeff, 1943
  • lille pilehvepsebi Nomada obscura Zetterstedt, 1838
  • tømrerbi Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758)

  Dermed voksede listen over Danmarks bier i 2015 til 283 registrerede arter. Du kan læse artiklen på siden: Tre nye danske arter af bier.

 3. Efter at to nye arter for Danmark blev tilføjet til den danske checkliste i august 2017 er antallet af biarter kendt fra landet kommet op på 288 arter. De senest publicerede er:
  • ærtemurerbi Osmia parietina Curtis, 1828
  • stribet blodbi Sphecodes rufiventris (Panzer, 1798)

  Du kan læse denne artikel fra checkliste­serien på siden: To bier nye for den danske fauna.

 4. Fire arter er publiceret som nye for landet i 2018, så den danske checkliste over bier omfatter nu 292 kendte arter. De fire, senest registrerede biarter er:
  • potentilsmåjordbi Andrena falsifica Perkins, 1915
  • pimpinellesmåjordbi Andrena nanula Nylander, 1848
  • lersmalbi Lasioglossum pauxillum (Schenck, 1853)
  • lille bladskærerbi Megachile alpicola Alfken, 1924

  Du kan læse artiklen om de seneste tilføjelser til checklisten på siden: Fire nye bier føjet til checklisten.

Sidst redigeret 10. december 2018