Præsentationer fra bestøver­symposium er nu online

Kilde: Pressemeddelelse fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, KU

Torsdag d. 7 dec. 2017 blev det første danske sym­posium med fokus på vilde bier, honning­bier og andre bestøvere, afholdt på Axelborg i København. Dagen og program­met var arrangeret af Institut for Plante og Miljø­videnskab på KU, SEGES og IPBES i Danmark.

Fokus for symposiet var bestøver­faunaens betyd­ning og beskyt­telse, med særlig vægt på de vilde bier og honning­bier. Baggrunden for dette, er den accelere­rende nedgang i arts­rigdom og antal af bier og andre bestøvere på verdens­plan og en voksende dansk bekymring.

For at give deltagerne den nyeste viden og forskel­lige perspektiver på problem­stillingen var dagen sammen­sat af oplæg fra både uden­landske og danske forskere, samt en række danske praktikere.

Præsentationer fra bestøver­symposiet ligger nu on­line

Alle præsentationer fra bestøver­symposiet er nu kommet online og kan frit downloades fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klimas hjemmeside via dette link.

Bred deltagelse og stort engagement

Symposiet var fuldt booket med 120 deltagere, heriblandt repræsentanter fra 8 kommuner, 3 relevante styrelser, 13 interesseorganisationer, 44 forskere og studerende, 14 rådgivere fra landbrug og naturbeskyttelse, samt 23 biavlere.

Målet var at samle deltagere fra både forsknings- og beslutnings­området, og det lykkedes med stor succes.

Original pressemeddelelse fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Københavns Universitet finder du via dette link.

Etiket: