Nyt, re­designet website

Velkommen til vores nye website, hvor du finder artikler, forsk­nings­nyt, bog­an­mel­del­ser, opslag om events, vej­led­ninger og andre ind­læg re­la­te­ret til vilde bier. I for­bin­delse med over­flyt­ningen af web­stedet til den nye plat­form har vi in­dek­se­ret alle ind­læg og sor­teret dem efter kate­gori. En del af de gamle ind­læg er blevet slet­tet, en del blev op­da­teret, og nogle venter endnu på at blive over­flyt­tet.

Platformskiftet har været længe undervejs

Vores tidligere hjemmeside, bygget på den i sin tid populære platform, CMSimple, har i nogen tid ikke fungeret optimalt og blev med tiden vanskelig at vedligeholde. Den blev også svær at finde rundt på, og var slet ikke mobilvenlig. Derfor besluttede vi, at gå over til WordPress.

Da vildebier.dk finansieres af egne, begrænsede midler måtte vi selv løse opgaven. Det har været en lang og frustrerende læreprocess, så vi er glade for at være nået til skiftedagen. Selv om det var lidt vemodigt, at sige farvel til den gamle udgave.
 
platformskifte

Webstedet har nu fået en helt ny struktur, og alle indlæg er sorteret efter kategori, så det fremover vil være lettere at finde rundt vi har valgt at holde antallet af kategorier på et minimum, for at det fortsat skal være overskueligt.

Vi beklager ventetiden, og vil samtidigt benytte lejligheden til at takke vores udbyder, Cliche Denmark, for at holde vildebier.dk kørende på den forældede platform det sidste halve år. Tak for tålmodigheden!

Der skal også lyde en stor tak til vores nærmeste familie og venner for støtte og opbakning under arbejdet med den nye udgave af vildebier.dk.

Hvad sker der fremover

Ombygningen af webstedet er stadig et stykke fra målet og der vil i den kommende tid fortsat ske en del, indtil vi er færdige med at overføre og ajourføre indholdet fra før. Der kommer også en ny, linket oversigt over samtlige pdf-artikler, der tidligere har været bragt på hjemmesiden. Introduktion-delen får en ny afsnit med spørgsmål og svar, og til efteråret åbner vores nye litteratur-sektion.

I løbet af de snart mange år, vi har været på banen, er adgangen til litteratur om vilde bier væsentlig forbedret og der er kommet mange nye, spændende publikationer både online og i bogform. Derfor besluttede vi ikke at overføre vores litteraturlister fra tidligere men at lave en helt ny litteratur-sektion.

Fejl og mangler

Det kan ikke undgås under en opgave i den størrelse, som platformeskiftet har været, at der sker nogle fejl af forskellig karakter. Har du opdaget noget, der ikke fungerer efter hensigten, eller har du nogle kommentarer til den nye udgave af vildebier.dk, er du meget velkommen til at sende os en besked (se venligst kontaktsiden for mere information).

Etiket: ,