Spektakulær fund på Møn

Kilde: Pressemeddelelse fra Biologisk Institut, KU

Spore­blodbien – en bi, man ikke har set i Danmark siden 1958 – er netop blevet genfundet på Møn. Bien er iagttaget på Hunde­væng Overdrev, et kalk­overdrev på Øst­møn, som er udpeget til kerne­område i Møn Biosfære på grund af dens høje natur­værdi. Fundet viser, at vi ikke ved nok om de danske bier.

Sporeblodbien (Sphecodes spinulosus)

Sphecodes spinulosus, male. Foto: © Anders Illum, Statens Naturhistoriske Museum

Han af spore­blodbien Sphecodes spinulosus. Foto: © Anders Illum, Statens Naturhistoriske Museum

Spore­blodbien (Sphecodes spinulosus) er så sjælden, at den kun har været registreret i Danmark to gange tidligere, og senest i 1958 på Bornholm. Derfor er fundet på Møn opsigtsvækkende.

Sporeblodbien er en rede­parasit, der snylter udelukkende på den i Danmark ekstremt sjældne rust­smalbi (Lasio­glossum xanthopus), der er vores største smalbi. Spore­blodbi er derfor i endnu højere grad end rust­smalbi ekstrem sjælden, da den er afhængig af forekomsten af dens vært.

Spore­blodbien samler ikke selv pollen fra blomster, men har specialiseret sig i at snylte på rustsmalbien, ved i et ubevogtet øjeblik at lægge æg i værtens rede. Når sporeblodbiens larve klækkes, dræber den værtens larve og lever af værtens proviant af pollen og nektar.

Blod­biernes navn stammer ikke fra deres barbariske adfærd, men derimod den smukke, røde bagkrop. Da blodbier ikke selv samler pollen, er de sparsomt behårede og kan overfladisk ligne en hveps. Spor­eblodbien har yder­mere en række sporer langs skinnebenene på bagerste benpar hos hannerne.

Sphecodes spinulosus, male. Foto: © Anders Illum, Statens Naturhistoriske Museum

Han af spore­blodbien Sphecodes spinulosus. Foto: © Anders Illum, Statens Naturhistoriske Museum

Møn Biosfæreområde

Møn og de omkring­liggende øer og vand­områder blev i 2017 optaget i UNESCOs verdens­omspændende net­værk af biosfære­områder. UNESCO udpeger Møns natur til at være i verdens­klasse, og på grund af øens blomsterrigdom er det muligt, at sporeblodbien altid har været der, men at vi blot ikke har vidst det.

Området forvaltes af Naturstyrelsen og udmærker sig ved de mange artsrige overdrev, hvor der er mange blomster fordi der er ekstensiv græsning. Vordingborg Kommune har derfor iværksat samarbejdet med universiteterne for at kortlægge den vilde bifauna.

Møn, med sin rige og varieret natur, har en gunstig placering i det sydøstlige Danmark, hvor der er gode leve­steder for mange arter af insekter. Møn er således det eneste nuværende danske levested for flere arter af insekter og planter, bl.a. den smukke sommer­fugl sort­plettet blåfugl (Maculinea arion) og timian­kølle­sværmer (Zygaena purpuralis), og alene ved Møns Klint finder man 18 forskellige orkidéarter.

Møn udgør nu (sammen med en lille population i Landskrona i Skåne) den absolut nordligste forpost for sporeblodbiens udbredelse, hvilket bør fastholdes ved plejetiltag, der understøtter den danske bestand af rustsmalbier og derved også sporeblodbier.

Vi ved ikke nok om de danske bier

“Det er højest spektakulært, at sporeblodbien findes på Møn og formentlig ‘altid’ har været der, men hidtil er blevet overset grundet ringe viden om øens bifauna, og derfor er det godt at kommunen har sat dette initiativ i gang”, siger Henning Bang Madsen fra Biologisk Institut, Københavns Universitet.

“Sporeblodbien er desværre ekstremt sjælden, og vi har kun set en enkelt han ved Hundevæng overdrevet den 17. juni i forbindelse med et studie af de vilde bier på Møn. Fundet blev gjort af entomologen Jesper Melchiorsen”, fortæller Henning Bang Madsen, der sammen med kollegaen Claus Rasmussen fra Aarhus Universitet har bierne i fokus denne sommer.

“Det, vi ser, er en af de sidste smårester af en nordlig genpulje for artens nuværende europæiske udbredelse. I 2018 genfandt vi også guldbuksebien på Samsø, som har været ‘fraværende’ i mere end 80 år. Disse seneste genfund af to meget sjældne bier er et godt eksempel på, at vi ikke ved nok om de danske bier: De kunne være helt forsvundet uden vi nogensinde havde bemærket det!”, afslutter Henning Bang Madsen.

Fundet af den sjældne bi, er sket i forbindelse med et projekt, hvor Vordingborg Kommune ønsker større viden om de vilde bier i Møn Biosfæreområdet. I et samarbejde med Københavns Universitet og Århus Universitet har kommunen gennemført en indsamling og kortlægning af bier på nogen af Møns bedste bi-lokaliteter.

“Det er fantastisk spændende, hvad denne undersøgelse bringer frem. Vi er som kommune meget stolte af at have sådan en sjælden bi. Vi lægger stor vægt på at formidle de sjældne og sårbare arter, der findes på de gode naturlokaliteter i Vordingborg Kommune. Jeg glæder mig rigtig meget til at tage publikum med ud og vise dem sporeblodsbien og fortælle om dens levevis”, siger projektleder og naturvejleder Christina Kaaber-Bühler.

Hør også omtalen af fundet på P1 Morgen lørdag den 13. juni 2019. Interview med Christina Kaaber-Bühler, projektleder og naturvejleder i Vordingborg Kommune, starter ved 46:59 inde i indslaget.

Teksten er redigeret. Original pressemeddelelse fra Biologisk Institut ved Københavns Universitet finder du via dette link.

 

Links:

Etiket: , ,