Tag: landbrug

Blomster­striber for bier og bio­diversitet

Blomsterstribe i udkanten af marken. Foto © Maria Gram / Vildebier.dk

Blomster­striber har vundet popu­la­ri­teten hos danske land­mænd, og en række frø­blandinger mål­rettet mod bier er nu sat i produktion. Men hvad er disse blan­din­gers værdi for de fors­kellige grupper af bier og andre insekter? Kan blomster­striberne tilbyde bierne føde i perioder, der er kende­tegnet ved føde­mangel i ager­landet?

Etiket: , ,

Natur­stribe­dag på Rye­gaard Gods

Naturstribedag på Ryegaard Gods

Mange steder i det ganske land oplever vi udsåede blomster­striber langs vejene, men der er delte meninger om deres værdi, især for de sjældne og truede arter. Sam­men med ca. 100 andre besøgte vi Rye­gaard Gods for at se blom­ster­striberne og høre debatten om tiltag for naturen i landbruget. Her kommer vores reportage.

Etiket: , , ,

Bejdsede rapsfrø og de vilde bier

Blomstrende rapsmark

En undersøgelse, udført af forskere fra universiteterne i Lund og Uppsala og offentliggjort i tidsskriftet Nature, viser at neo­nikotinoider anvendt som bejdse­middel i raps rammer især hårdt de enlige bier og humlebier. Palle Frejvald og Ole Kilpinen gennem­går den svenske undersøgelse i en artikel udgivet i Tidsskrift for Biavl.

Etiket: , ,

Pas på bierne, når du sprøjter

Derfor skal du passe på bierne, når du sprøjter, Frøavleren 3/2013

Forebyggende sprøjtning med insektmidler bør slet ikke finde plads og selv ved skadedyrs­angreb, bør det foregå uden for humlebiernes flyvetid med nødvendig holdes afstand til hegn og skel, for at undgå at biernes rede­steder udsættes for gift­påvirkning.

Etiket: ,

Landbrugsgifte skader bierne

Neonikotinoider er en bredt anvendt gruppe af pesticider, som påvirker insekternes central­nerve­system, men regnes for mindre giftige for pattedyr. To forskerhold har hver for sig konkluderet, at de langsomt dræber bestande af honningbier og humlebier. Videnskab.dk omtaler deres rapporter, publiceret fra Science, i hele tre artikler om emnet.

Etiket: ,
Top