En lille, metalgrøn bi

metalsmalbien Lasioglossum morio, hun. Foto © Steven Falk

Hunnen af metalsmalbien Lasioglossum morio. Foto © Steven Falk

En art med semisocial levevis

De fleste arter af de redebyggende danske bier lever som enlige bier, men blandt to af slægterne i familien vejbier (Halictidae) nemlig slægten vejbier (Halictus) og slægten smalbier (Lassio­glossum) findes der flere arter, som har udviklet forskellige grader af social organisering, og som udviser enten semisocial eller endog primitiv eusocial levevis.

Metalsmalbien (Lassioglossum morio), portrætteret i Tidsskrift for Biavl i september, er en af de arter, som syd for Danmark beskrives som semisocial, hvor flere hunner fra samme generation udfører forskellige opgaver i en fælles rede.

Hansted, Lise (2022): Metalsmalbi (Lasioglossum morio) (Fabricius, 1793). Tidsskrift for Biavl, nr. 9, s. 271.

Se portrættet af metalsmalbien herunder eller få den vist i et separat vindue.

Hansted, Lise (2022): Metalsmalbi (Lasioglossum morio) (Fabricius, 1793). Tidsskrift for Biavl, nr. 9, s. 271.

PDF-udgaven af artiklen fra Tidsskrift for Biavl bringes her med tak til Lise Hansted, Steven Falk (foto) og Danmarks Biavler­forening.

Info:

Forfatteren har anvendt følgende litteratur til artiklen om metalsmalbien:

Links:

Oprettet den 20. september 2022

 

Etiket: , ,