En ny dansk murerbi

Kilder: Fugle og Natur, H.B. Madsen, Biologisk Institut, Københavns Universitet

Osmia cornuta, hun. Foto: © Anni Lene Nielsen

Murerbien Osmia cornuta, hun. Odense, den. 16. april 2013. Foto: © Anni Lene Nielsen

Osmia cornuta er nu bekræftet fra Danmark

Foråret er endelig kommet efter den lange vinter, og Danmark har fået endnu en ny biart. Denne gang en murerbi Osmia cornuta (Latreille, 1805), der ligesom pragtbien Epeoloides coecutiens er anført som en af de potentielle arter i den kommenterede checkliste over Danmarks bier.

Arten, som første gang blev set og fotograferet i en have i Odense [se ref. 3], er nu bekræftet på Fugle og Natur, og kan føjes til nyopdagede danske arter.

Osmia cornuta ligner med sit sort-røde farvepræg meget Osmia bicornis (tidligere Osmia rufa). Hunnerne har to små horn på mundskjoldet (clypeus), ligesom vi ser det hos hunnerne af O. bicornis. Arten er imidlertid en del større end O. bicornis, med hunner på 12-15 mm og hanner på omkring 10 mm.

Osmia cornuta, hun. Foto: © Anni Lene Nielsen

Murerbien Osmia cornuta, hun. Foto: © Anni Lene Nielsen


Udover den ydre lighed, har Osmia cornuta også en levevis, der minder meget om O. bicornis: Den foretrækker at anlægge reder i hule plantestængler, men bruger af og til også andre hulrum til redebygning. Også her lukkes ynglecellerne med fugtig mudder. Arten yngler tit på samme lokaliteter som O. bicornis.

Osmia cornuta kan også forveksles med Osmia bicolor, som er dog tydeligt mindre og uden horn på mundskjoldet hos hunnerne. O. bicolor har desuden en helt anden levevis: Den anlægger nemlig sine reder i sneglehuse. Arten er også angivet i litteraturen som en potentiel dansk art (Madsen & Calabuig 2010), men er dog foreløbigt ikke kendt fra Danmark.

Murerbien Osmia cornuta, han. Odense, den. 20. april 2013. Foto: © Anni Lene Nielsen

Murerbien Osmia cornuta, han. Odense, den. 20. april 2013. Foto: © Anni Lene Nielsen

Osmia cornuta er en forårsart, som flyver fra marts til maj. Hannerne kommer frem først, op til to uger i forvejen, og patruljerer ved redepladserne efter de nyfrem­komne hunner (Bellmann, 2005; Amiet & Krebs, 2012).

Bien er – ligesom O. bicornispolylektisk og besøger blomster fra mange for­skellige plante­familier i sin søgning efter pollen. Ifølge Madsen & Calabuig , er der her tale om planter fra hele 13 plantefamilier.

Arten er ikke kendt fra Sverige, så der er formentlig tale om den første registrerede forekomst i Skandinavien.

Referencer:

  1. Amiet F., Krebs A. (2012): Bienen Mitteleuropas. Gatungen, Lebensweise, Beobachtung. Bern, Stuttgart, Wien, Haupt. 424 pp.
  2. Bellmann, Heiko (2005): Bienen, Wespen, Ameisen: Hautflügler Mitteleuropas. KosmosNaturführer, Stuttgart.
  3. Er det en variant af Andrena fulva? http://www.fugleognatur.dk/forum/show_message.asp?page=1&MessageID=927248&ForumID=35
  4. Madsen, H. B. & Calabuig, I. (2010): Kommenteret checkliste over Danmarks bier – Del 3: Melittidae & Megachilidae (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser 78: 73-99.
  5. Westrich, P., Faszination Wildbienen: Solitäre Bienen. Osmia cornuta – Gehörnte Mauerbiene. Ein Beispiel für eine solitäre Bienenart. Besøgt d. 22.4.2013.
    Url: http://www.wildbienen.info/biologie/solitaere_bienen.php.
Etiket: ,