Den danske checkliste over bier

Siden 2008 har to danske forskere, Isabel Calabuig og Henning Bang Madsen, arbejdet med en samlet fortegnelse over alle Danmarks bier.

Fore­løbigt er der udkommet tre artikler i checkliste-serien, dvs. fortegnelser over danske arter tilhørende disse fire familier:

  1. korttungebier (Colletidae),
  2. gravebier (Andrenidae) og
  3. sommerbier og bugsamler­bier (Melittidae & Megachilidae).

De kan nu alle læses her på siden. Vildebier.dk sender en stor tak til Isabel Calabuig og Henning Bang Madsen.

Etiket: ,