Tag: checkliste

Opdateret checkliste over danske bier

Foto: Blåhatjordbi (Andrena hattorfiana). Naturhistorisk Museum Aarhus.

Den danske checkliste over bier blev opdateret i starten af oktober med ét udgået og to tilføjede arter, samt nogle relevante navne­ændringer. Mørk kantsmalbi Lasioglossum sexnotatulum udgår fra checklisten. De tilføjede arter er rødbuget jordbi Andrena ventralis og kørvel­hvepsebi Nomada conjungens. Den opdaterede checkliste tæller 296 arter.

Etiket: , ,

En ny biart for Danmark fundet på Bornholm

Hannen af kørvelhvepsebi Nomada conjungens. Foto © Sean Birk Bek Craig

Fundet af en ny dansk biart, kørvelhvepsebi Nomada conjungens på Arnager syd for Rønne den 18. maj 2023, er nu bekræftet ved en DNA-analyse, og bringer dermed antallet af bier i Dan­mark helt op på 296 arter.

Etiket: , , , ,

Ny bibel for bi-entusiaster

Andrena haemorrhoa i parring. Foto: © A. J. Loonstra

Biernes år 2012 afsluttedes i Holland med udgivelsen af “De Nederlandse Bijen”. Bogen indeholder detaljerede beskrivelser af Hollands i alt 358 biarter, inklusive forekomst­kort og diagrammer over biernes flyve­perioder. Den er en uvurderlig videns­kilde for forskere, natur­forkæmpere og -forvaltere.

Etiket: , , , , , ,

Den danske checkliste over bier

Siden 2008 har to forskere, Isabel Calabuig og Henning Bang Madsen, arbejdet med en samlet fortegnelse over alle danske biarter. Fore­løbigt er der udkommet tre artikler i checkliste-serien med fortegnelser over samtlige danske arter i fire ud af i alt seks familier.

Etiket: ,
Top