Danmarks bifauna opgraderet til 295 arter

Fundet af hvepsebien Nomada bifasciata Olivier, 1811, på Ærø i foråret 2021 publiceret i det seneste nummer af Entomologiske Meddelelser bringer den danske bifauna op på 295 arter.

Madsen, H. B., Poulsen, K. R., Rasmussen, C., & Schmidt, H. T. (2021): En ny dansk hvepsebi Nomada bifasciata Olivier, 1811 og andre be­mærkelses­værdige bier fundet på Ærø (Hymeno­ptera, Apoidea, Apiformes). Entomologiske Meddelelser, 88 (1-2), s. 23-29.

En ny dansk hvepsebi

Hvepsebi-arten, der er ny for landet, er fundet på overdrevet ved Voderup Klint, hvor den i april blev fotograferet af Ulla Friborg, og senere bekræftet ved en efter­søgning af området den 9. maj 2021.

Han af hvepsebien Nomada bifasciata Olivier, 1811, Voderup Klint overdrev på Ærø (F), 20.IV.2021. Foto © Ulla Friborg

Han af hvepsebien Nomada bifasciata Olivier, 1811. Voderup Klint overdrev på Ærø, 20-04-2021. Foto © Ulla Friborg

Nomada bifasciata, har fået det danske navn rødbuget hvepsebi. Navnet refererer til under­siden af artens bagkrop, der er rød hos både hunner og hanner.

Rødbuget hvepsebi er kleptoparasit på hvidbåndet jordbi Andrena gravida Imhoff, 1832, som er rødlistevurderet næsten truet (NT) i Danmark, men er i de senere år fundet på en række lokaliteter i den sydlige del af landet, blandt andet ved Voderup Klint på Ærø.

Både rødbuget hvepsebi og dens vært hvidbåndet jordbi optræder i det tidlige forår. Flyve­periode for begge arter angives i nabolandet Tyskland fra marts til juni med kulmination i slut­ningen af april og begyndelsen af maj.

Andre sjældne bier fundet på Ærø

Artiklen om den nye danske hvepsebi fra Ærø omtaler også andre bemærkelsesværdige bier fundet ved Voderup Klint under feltundersøgelsen den 9. maj 2021. Foruden rødbuget hvepsebi, Nomada bifasciata, nævnes der tre rødlistede arter: den allerede nævnte hvidbåndet jordbi, Andrena gravida Imhoff, 1832, glinsende jordbi, Andrena nitida (Müller, 1776) og rust­smalbi, Lasio­glossum xanthopus (Kirby, 1802).

Hvidbåndet jordbi og glinsende jordbi er begge er vurderet på rødlisten som næsten truede (NT), mens den endnu sjældnere rust­smalbi, Lasio­glossum xanthopus (Kirby, 1802) er vurderet sårbar (VU).

Det er også fundet et eksemplar af Lasioglossum pauxillum (Schenck, 1853), som ligeledes er forholdsvis ny for landet, og derfor står som NA (vurdering ikke mulig) på rødlisten. Den blev første gang fundet i Dan­mark på Lolland og Møn i 2017 og genfundet på Møn i 2018 og 2019. Det nye fund fra Ærø indikerer at arten er under etablering i Danmark.

Du kan se en samlet liste over bier fundet ved indsamlingsturen til Voderup Klint, og læse mere om den nyfundne rødbugede hvepsebi, Nomada bifasciata, i den originale artikel, som du finder på siden Ny dansk hvepsebi fra Ærø.
 

Tak til Ulla Friborg, for billede af hvepsebien Nomada bifasciata.

Links:

Etiket: , , , ,