Få en folder om vilde bier

Vi blev ved flere lejligheder spurgt om vores lille introduktions­folder ikke kunne lægges ud på nettet, så man kunne selv printe den ud. Enten til egen brug eller til ud­deling ved forskellige natur­arrangementer.

Her kommer den – klar til udprintning og ganske gratis!

Du kan hente din kopi af folderen nedenunder – helt uforpligtende!

Du må gerne printe folderen ud i så mange eksemplarer, som du har brug for. Du kan også frit omdele de færdige foldere ved relevante arrange­menter.

Folderen er i 3-fløjet M65 format. Den skal printes ud som liggende A4-format, og foldes sammen som rullefals. Klik på billederne ovenfor for at se udskrift­siderne i en større størrelse.

En kort guide til simple boliger til de hul­boende, enlige bier

I folderen “Lidt om Danmarks vilde bier” kan du lære, at bygge simple boliger til de hulboende biarter, som murer­bier, blad­skærer­bier, uld­bier, sakse­bier og andre.

Alle de nævnte slægter af bier hører til familien bugsamlerbier (Mega­chilidae), hvor kun 22 ud af 49 arter er vurderet som livskraftige (LC). Derfor giver det en god mening, at tilbyde dem supplerende redemuligheder!

Her gæl­der det for ynglen, at gennem­føre hele deres udviklings­cyklus fra æg og larver til flyvefærdige insekter, og med held at overvintre til det kommende år. De fleste enlige bier overvintrer i puppe-stadiet. Gode, gennem­prøvede løsninger vil øge biernes chancer for over­levelse og trivsel.

Obs! Vi hører nogle gange om folk, der i sin iver for at hjælpe bierne “renser boet ud” og sætter ny rede­materiale ind efter at flyve­aktiviteten ved boet er ophørt. Det er en kæmpe mis­forståelse med en sørgelig udgang for boets beboere. Bierne skulle jo først krybbe ud året efter.

Du kan finde flere tips til gode biboliger under kategorien Vejledninger og tips. Se også vores Intro-sektion med korte artikler om bestøvning, bestøvere, biernes levesteder og fødekilder.

Links:

 

Oprettet den 6. september 2020

Etiket: , , , ,