Redepladser og boliger til bierne

Det går ikke godt for de danske bier

Vidste du godt, at vi i Danmark har 292 registrerede arter af bier? Den aktuelle danske rødliste over bier viser dog, at 19 af dem er nu uddøde og yderligere 56 arter er truet. Årsagen til det er først og fremmest det pres, som vi mennesker på alle tænkelige måder lægger på naturen.

Vi bliver nødt til at ændre vores adfærd og hurtigt sætte ind med hjælp, hvis vi vil beholde de arter og populationer, vi endnu har i vores natur. Både for naturens og for vores egen skyld!

Hvad kan vi gøre for at hjælpe?

En måde at hjælpe bierne er at omdanne vores haver og grønne arealer til fristeder for bier og andre insekter. Vi skal genskabe gode levesteder, hvor bierne kan finde mad fra den tidligste forår til sent på efteråret, og hvor de kan leve uden at deres redepladser bliver forstyrret.

Denne billedserie viser nogle af de vilde biers redesteder samt forslag til simple redehuse. Du kan finde flere tips til forskellige bi-boliger i kategorien Vejledninger og tips, samt i artiklen Flere gode boliger til bierne! Biernes rødliste kan du læse om på siden Rødliste over alle danske bier.

God fornøjelse med at skaffe gode bosteder til vilde bier i din have!

Videoen er fremstillet i samarbejde med Fjordens Dag, som på grund af COVID-19 blev i år afholdt digital.
 

Links:

 

Siden oprettet den 24. november 2020

Etiket: , , , ,