En ny plakat med 100 vilde bier

Kilde: Naturbeskyttelse.dk

Naturbeskyttelse.dk’s nyeste plakat viser 100 vilde danske bier, opsporet i naturen af Peder Størup, og efter­følgende fotograferet i studie for at vise deres mange fine detaljer.

Kend de danske arter

Plakatens formål er at øge kend­skabet til de arter, vi deler landet med, og derigennem motivere til at beskytte deres levesteder.

Mange af de danske bier er i tilbage­gang, også en del, der ikke er rød­listede som truede. Bierne er som mange af vores andre arter pressede af mangel på for­urenings­fri levesteder med en rig og naturlig blomstring, der er en afgørende forudsætning, for at de trives.

Forskerne vurderer, at vi af de fundne 292 vilde biarter har ca. 235 tilbage, og hvis vi ikke skal miste flere, skal vi for alvor til at behandle naturen anderledes. Det vil kort sagt sige: give bierne deres levesteder tilbage, reducere brugen af gift og næringsstoffer, forvalte deres levesteder efter deres behov og ikke efter vores.

Skal det lykkes at stoppe tilbagegangen, er det en opgave, vi alle skal bidrage til at løfte.

100 vilde danske bier på en ny plakat

Der er bredt i befolkningen en stigende interesse for vores natur, men mange kender kun få af bierne, og færre deres navne og avancerede levevis. Det skal plakaten være med til at ændre på, så nu har du mulig­hed for at få “sat ansigt” på 100 af de 292 vildtlevende biarter, der er fundet i Danmarks natur.

Nogle ligner hinanden meget i udseende, og for det utrænede øje er det kun navnet, der adskiller dem, mens andre udviser store forskelle fra de hvepselignende til de vam­sede, pelsede bier.

På siden fugle­ognatur.dk kan man få hjælp til arts­bestemmelse.

Biernes størrelse er på plakaten skaleret op med en faktor 4, dog er portrættet af lang­horns­bien i midten skaleret med en faktor 8. Nogle af arterne er vist fra flere vinkler og med begge køn.

Biernes hyppighed i Danmark er baseret på den Danske Rødliste 2019, Naturbasen.dk og Zootaxa 2016, Vol. 4212 (1). Farvekoderne er vejledende. Biernes status er angivet med vurdering fra den seneste rødliste, f. eks. LC = livskraftig, NT = næsten truet, osv.

Femte naturplakat i serien

Plakaten “Danmarks vilde bier” er produceret af Peder Størup fra Naturbeskyttelse.dk med støtte fra 15. Juni Fonden og i samarbejde med Morten DD Hansen fra Natur­historisk Museum i Aarhus. Lars Dyhrberg Bruun var med til at artsbestemme de fundne bier. Henning Bang Madsen fra KU stod for en kritisk gennemgang af de svært bestemmelige arter.

Plakaten er 70 x 100 cm og trykt på 200 gram dobbelt­bestrøget Luxo­Satin®papir. Den koster 350 kr incl. forsendelse med PostNord og kan købes på Natur-shop.dk. Overskud fra salg af plakaten vil gå til arbejdet med at rette fokus på truede arter i Danmarks natur.

Ophavsretten til både plakat og billeder tilhører Peder Størup, som har fundet og fotograferet alle bierne i 2019 og foråret 2020.

Plakaten, som er udgivet i maj 2020, er den femte i en række af arts­plakater. De tidligere udgivne viser vores dagsommerfugle, natsommerfugle, orkidéer og ferskvandsfisk.
 

Kilde: 100 vilde bier på ny plakat, Naturbeskyttelse.dk. Teksten er redigeret.

Link:

Siden oprettet den 30. maj 2020

Etiket: , , , , ,