Handbook of the Bees of the British Isles

Det engelske storværk skrevet af af George R. Else & Mike Edwards vil først og fremmest tiltale dedikerede entomologer og naturforskere. Værkets første bind på 332 sider består nemlig hovedsageligt af bestemmelses­nøgler, mens den anden, lidt tykkere bind, indeholder detaljerede artsprofiler for Stor­britanniens over 270 arter af bier.

Else, G. R., Edwards M. (2018): Handbook of the Bees of the British Isles. 775 pp., incl. dvd. Monographs, Vol. 180. Ray Society

Slægts- og artsnøglerne i bogen er illustreret med et væld af rigtig gode detalje­fotos og -skitser. Til sættet hører også en dvd, med alle nær­billeder og tegninger fra bestemmelses­­­delen.

Handbook of the Bees of the British Isles by George R. Else & Mike Edwards Handbook of the Bees of the British Isles - vol. 2

Desuden findes der i det første bind:

 • en generel introduktion til bier og deres kropsbygning med en ordliste over de vigtigste fagtermer,
 • kort indføring i registrering af bier – inklusive fotografering i felten, indsamling, aflivnings metoder, samt præparering og opbevaring,
 • checkliste med synonymer over alle biarter registreret i Storbritannien,
 • kort introduktion til identificering af pollen indsamlet af bierne,
 • grund­læggende information om biernes sammen­spil med blomsterne og deres plads i fødekæden,
 • basisviden og overvejelser omkring en række faktorer vedrørende beskyttelsen af bier:
  • de forskellige aspekter af arternes livscyklus,
  • egnede rede­pladser og foretrukne biotoper,
  • føde­søgnings­radius og tilgænge­lighed af føde­kilder
  • samt den potentiale række­vidde for arternes spredning.

I artsprofilerne (bind 2) finder læseren informationen om den britiske bifaunas udbredelse og status, levesteder, rede­bygning og yngle­biologi, pollen­indsamling og blomster­besøg, flyve­periode samt kendte parasitter. Samtlige profiler er illustreret med farvebilleder af både hunner og hanner. Billederne i dette bind er som regel taget ude i felten.

De forskellige arters forekomst på de britiske øer vises i bogen som udbredelses­kort med alle kendte registreringer opdelt i 2 perioder: til og med udgangen af 1989 og fra januar 1990 til november 2017.

TIP: Du kan få en forsmag på bogen ved at se nogle enkelte sider på NHBS’ hjemmeside, som du finder dette link.

Se også:

Etiket: , , , ,