Tag: debat

Glem ikke de vilde bier!

Foto © Maria Gram / Vildebier.dk

En række forskere, som arbejder med bestøveres vilkår og inter­aktioner mellem planter og insekter, sætter spørgsmålstegn ved hvorvidt det er hensigts­mæssigt, at udarbejde en fælles strategi for vilde bestøvere og honning­bier, da de vilde insekters behov ofte adskiller sig væsentligt fra honning­biens.

Etiket: , , ,

Natur­stribe­dag på Rye­gaard Gods

Naturstribedag på Ryegaard Gods

Mange steder i det ganske land oplever vi udsåede blomster­striber langs vejene, men der er delte meninger om deres værdi, især for de sjældne og truede arter. Sam­men med ca. 100 andre besøgte vi Rye­gaard Gods for at se blom­ster­striberne og høre debatten om tiltag for naturen i landbruget. Her kommer vores reportage.

Etiket: , , ,

Harmløse bier blev ofre for angst og uvidenhed

Pragtbuksebi Dasypoda hirtipes. Foto: © Maria Gram / Vildebier.dk

Borgere var bange for bistik, derfor blev to kolonier af pragtbuksebi i Hundested og Vamdrup sprøjtet væk. Nyheden har vakt vrede og fortørnelse over uvidenheden bland de ansvarlige i kommunen og inkompetencen hos skadedyrs­firmaer. Danmarks Biavlerforening har fremstillet et oplysnings­skilt, der frit kan hentes af alle.

Etiket: , , , ,

Debatten om bier: Danmarks Biavlerforening svarer tilbage

Honningbier. Foto: © Maria Gram / Vildebier.dk

De tre indlæg på Altinget i september og i starten af oktober har fået formanden for Danmarks Biavlerforening, Arne T. Henriksen, til at reagere. Han pointerer, at biavlernes organisation arbejder for bedre forhold for alle bestøvende insekter.

Etiket: , ,

Skal biavlen i beskyttede natur­områder reguleres?

Honningbier. Foto: © Maria Gram / Vildebier.dk

Debatten om konkurrencen mellem honning­bier og vilde bier er ikke stilnet af, tværtimod! For nylig kunne vi læse på Altinget tre nye artikler om emnet. Regulering af biavlen ønskes nu fra flere sider, men biavlerne afviser, at honning­bier i beskyttet natur udgør en trussel for de vilde bier.

Etiket: , ,

Fakta i debatten om bier

Honningbi ved blomstrende pil, foto: © Maria Gram / Vildebier.dk

Debatten, hvorvidt biavl på naturarealer og i byerne skal reguleres, bluser jævnligt op, men bygger ikke nødvendigvis på fakta. Her videre­bringer vi forskernes fakta om bier, publiceret den 17. november på Altinget.dk, med links til yderligere bidrag til debatten.

Etiket: , ,

Konkurrence­stærke honningbier

Klokkehumle og honningbi på hjulkrone. Foto: © Henning Bang Madsen

Honningbier og andre bier konkurrerer med hinanden om blomster i landskabet, men der er begrænset videnskabelig dokumentation for betydningen af denne konkurrence for trivslen af vilde bier. Artiklen fra Tidsskrift for Biavl opsummerer, hvad vi ved om konkurrencen mellem vilde bier og honningbier og hvad mangler vi viden om.

Etiket: ,

Konkurrerer bierne om føden?

Artiklen fra Tidsskrift for Biavl nr. 9/2014, der bidrager til den aktuelle debat om konkurrencen mellem honningbier og vilde bier, viderebringes her efter aftale med Danmarks Biavler­forening.

Etiket: , , ,
Top