Liste over pdf-filer

En hurtig genvej til samtlige artikler i pdf-formatet, bragt tidligere på vildebier.dk.

Kom­menteret checkliste over Danmarks bier

Del 1: Korttungebier (Colle­tidae)

Madsen, H. B. & Calabuig, I. (2008): Kommenteret checkliste over Danmarks bier Del 1: Colletidae (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser, vol. 76 (2), s. 145-163.

Del 2: Gravebier (Andre­nidae)

Calabuig, I. & Madsen, H. B. (2009): Kommenteret checkliste over Danmarks bier Del 2: Andrenidae (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser, vol. 77, s. 83-113.

Del 3: Sommer­bier og bug­samler­bier (Melit­tidae & Mega­chi­lidae)

Madsen, H. B. & Calabuig, I. (2010): Kommenteret checkliste over Danmarks bier Del 3: Melittidae & Megachilidae (Hymenoptera, Apoidea). Ento­mologiske Meddelelser, vol. 78, s. 73-99.

Del 4: Vejbier (Halic­tidae)

Madsen, H. B. & Calabuig, I. (2011): Kommenteret checkliste over Danmarks bier Del 4: Halictidae (Hymenoptera, Apoidea). Ento­mologiske Meddelelser, vol. 79, s. 85-115.

Del 5: Langtunge­bier (Apidae)

Madsen, H. B. & Calabuig, I. (2012): Kommenteret checkliste over Danmarks bier Del 5: Apidae (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser, vol. 80, s. 7-52.

Tilføjelser til checklisten

2013 – Fem nye arter af bier for den danske fauna

Schmidt, H. T., Poulsen, K. R. & Madsen, H. B. (2013): Fem nye arter af bier for den danske fauna (Hymenoptera, Apoidea). Ento­mologiske Meddelelser, vol. 81, s. 62-71.

2015 – Tre nye arter af bier for den danske fauna

Madsen, H. B., Schmidt, H. T., Bygebjerg, R. & C. Rasmussen (2015): Tre nye arter af bier for den danske fauna (Hymenoptera, Apoidea). Ento­mologiske Meddelelser, vol. 83, s. 21-29.

2017 – To bier nye for den danske fauna

Schmidt H. T., Calabuig I., & Madsen H. B. (2017): To bier nye for den danske fauna (Hymenoptera, Apoidea). Two bee species new to Denmark (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser, vol. 85, s. 41-46.

2018 – Fire bier nye for den danske fauna

Madsen, H. B., Poulsen, K. R., Rasmussen, C., Calabuig, I., & Schmidt, H. T. (2018): Fire bier nye for den danske fauna (Hymeno­ptera, Apoidea, Apiformes). Ento­mologiske Med­delelser, vol. 86 (1-2), s. 39-50.

Udbredelseskatalog og biernes danske navne

Katalog over registrerede bi-fund i alle danske faunistiske distrikter

Madsen, H. B., H. T. Schmidt & C. Rasmussen (2016): Distriktskatalog over Danmarks bier (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser, vol. 83, s. 43-70.

Navneliste over danske biarter med deres danske navne

Alle danske arter af bier sorteret alfabetisk efter familie.
Udskrevet fra Allearter.dk under Creative Commons’ licensen CC BY 4.0.

Rødliste over alle danske bier

Rødlistestatus for danske biarter – efter kategori

Alle arter af bier registreret i Danmark, sorteret efter rødlistekategori.
Udarbejdet på baggrund af data hentet fra Den danske Rødliste 2019.

Rødlistestatus for danske biarter – efter familie og slægt

Rødlistestatus for alle arter af bier registreret i Danmark, sorteret efter familie og slægt.
Udarbejdet på baggrund af data hentet fra Den danske Rødliste 2019.

Listet kronologisk efter kategori:

Adfærd og levevis

Kampen om redeplads mellem humlebier og gedehamse

Jan Kjærgaard Jensen og Henning Bang Madsen (2016): Naturhistorie fra Danmark: Kampen om redeplads mellem humlebier og gedehamse. Flora og Fauna, nr. 122 (1+2), s. 41-43.

Brumbasser på jagt efter blomster og boliger

Skriver, J. (2013): Brumbasser på jagt efter blomster og boliger. Morgenavisen Jyllands-Posten, 29. april 2013, s.12.

Anmeldelser og omtale

En anmeldelse af “Bier” af Rolf Tulstrup Theuerkauf

Theuerkauf, Rolf Tulstrup (2022): Boganmeldelse: Bier. Tidsskrift for Biavl, nr. 5, s. 151.

“Vilde bier og biplanter” af Susanne Harding

Gram-Jensen, M. (2019): Vilde bier og biplanter. Boganmeldelse. Tidsskrift for Biavl, nr. 8, s. 265. Danmarks Biavlerforening.

“Din trädgård – ett matbord för pollinerande insekter” af Ingemar Fries

Gram-Jensen, M. (2016): På bisafari i haven med Ingemar Fries. Tidsskrift for Biavl, nr. 12, s. 384. Danmarks Biavlerforening.

“Insekthaven – med blomstereng og insekthoteller” af Lars J. Larsen

Gram-Jensen, M. (2014): Insekthaven – med blomstereng og insekthoteller. Tidsskrift for Biavl, nr. 2. Danmarks Biavlerforening.

“Plant for Bees. A Guide to the Plants that Benefit the Bees of the British Isles” af W. D. J. Kirk (Ed.) & F. N. Howes

Gram-Jensen, M. (2013): Planter til gavn for bierne. Praktisk Økologi, nr. 4, s. 27.

“Vilde bier” (Natur & Museum, 1/2013) af Henning Bang Madsen & Yoko Luise Dupont

Gram-Jensen, M. (2013): Vilde bier i Danmark. Praktisk Økologi, nr. 4, s. 26.

Beskyttelse og forvaltning

En fælles front for vilde bier og honningbier

Dupont, Y. L., Madsen, H. B., Rasmussen, C., Hansted, L., Kryger, P., Ravn, H. P., … Termansen, M. (2019): En fælles front for vilde bier og honningbier. Tidsskrift for Biavl, nr. 9, s. 294-299.

Frugtavlere kan målrette tiltrækningen af vilde bier

Hansted L. & Madsen H.B. (2017): Frugtavlere kan målrette tiltrækningen af vilde bier. Økologi & Erhverv nr. 602 s. 13, sektion Mark & Stald, 13. januar 2017.

Reportage: Lad humlebierne summe (La Humla Suse, Norge)

Gram-Jensen, M. (2015): Lad humlebierne summe. Praktisk Økologi, nr. 2, s. 28-31.

Poster: Beskyttelse af vildtlevende bier og andre bestøvere – en udfordring

Gram-Jensen, M. (2011): Beskyttelse af vildtlevende bier og andre bestøvere – en udfordring for naturforvaltningen. Poster. Biodiversitets­symposiet 20.-21. januar 2011, Aarhus Universitet.

Bestøvende insekter som indsatsområde? Forslag til et beskyttelses­program

Gram-Jensen, M. (2010): Bestøvende insekter som indsatsområde? Baggrunds­beskrivelse med forslag til et bredt beskyttelses­program. Naturgruppen, National­park­undersøgelsen i Det Sydfynske Øhav.

Bestøvning af afgrøder

Frugtavlere kan målrette tiltrækningen af vilde bier

Hansted L. & Madsen H.B. (2017): Frugtavlere kan målrette tiltrækningen af vilde bier. Økologi & Erhverv nr. 602 s. 13, sektion Mark & Stald, 13. januar 2017.

Blomster og bier – biologi og tilpasning

Blomster- og bestøvnings­biologi

Hansted, Lise; Lars Egelunn Nielsen & Henrik Kjelkvist (2018): Blomster- og bestøvnings­biologi. In: Bestøvningsbiavl, Danmarks Biavler­forening, november 2018.

Ernæring og fødekilder

Blomsterstriber – giv en hjælpende hånd til de vilde bestøvere

Julie Rohde (2019): Blomsterstriber – giv en hjælpende hånd til de vilde bestøvere. Praktisk Økologi, nr. 3, s. 29-33.

Lind – en sand bedrager?

Theuerkauf, Rolf Tulstrup (2017): Lind – en sand bedrager? Tidsskrift for Biavl, nr. 12, s. 365-367. Danmarks Biavler­forening.

Se på humlebier i haven (og find et udvalg af gode humlebiplanter)

Dupont Y. L. & Madsen H. B. (2016): Se på humlebier i haven. Praktisk Økologi, nr. 3, s. 8-11.

Plant en pil og bliv dus med de vilde bier

Dupont Y. L. (2016): Plant en pil og bliv dus med de vilde bier. Praktisk Økologi, nr. 2, s. 34-35.

Konkurrence om føde

En fælles front for vilde bier og honningbier

Dupont, Y. L., Madsen, H. B., Rasmussen, C., Hansted, L., Kryger, P., Ravn, H. P., … Termansen, M. (2019): En fælles front for vilde bier og honningbier. Tidsskrift for Biavl, nr. 9, s. 294-299.

Topforskere: Her er fakta i debatten om bier

Hans Henrik Bruun, Rasmus Ejrnæs, Carsten Rahbek, Jens-Christian Svenning, Morten D. D. Hansen, Beate Strandberg, Jonas Geldmann (2017): Topforskere: Her er fakta i debatten om bier. Altinget, 17. november 2017.
(Hentet med tilladelse, fra https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/topforskere-her-er-fakta-i-debatten-om-bier).

Konkurrence mellem honningbier og vilde bier?

Jørgensen, A. Søgaard (2016): Konkurrence mellem honningbier og vilde bier? Biernes fødegrundlag. Temahæfte. Tidsskrift for Biavl, nr. 11, s. 11-17. Danmarks Biavlerforening.

Konkurrence mellem vilde bier og honningbier: Hvad ved vi egentlig?

Dupont Y. L., Strandberg B., Bruus M., Madsen H. B. (2015): Konkurrence mellem vilde bier og honningbier: Hvad ved vi egentlig? Tidsskrift for Biavl, nr. 1, s. 10-13. Danmarks Biavlerforening.

Konkurrerer bierne om føden?

Jørgensen, A. Søgaard (2014): Konkurrerer bierne om føden? Tidsskrift for Biavl, nr. 9, s. 256-60.

De vilde bier i Nationalpark Thy.

Hansen, Pia Kjær (2014): De vilde bier i Nationalpark Thy. Om konkurrence mellem honningbier (Apis mellifera) og humlebier i Hanstholm Vildt­reservat og ændringer i arts­sammen­sætningen gennem 60 år. MSc thesis, Biologisk Institut, Det Natur- og Bio­videnskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Lær bierne at kende

Portræt af skovvejbi

Hansted, Lise (2022): Skovvejbi (Halictus rubicundus) (Christ, 1791). Tidsskrift for Biavl, nr. 10, s. 303.

En lille, metalgrøn bi

Hansted, Lise (2022): Metalsmalbi (Lasioglossum morio) (Fabricius, 1793). Tidsskrift for Biavl, nr. 9, s. 271.

Marsksilkebien holder af strandasters

Hansted, Lise (2022): Marksilkebi (Colletes halophilus) (Verhoeff, 1943). Tidsskrift for Biavl, nr. 8, s. 245.

Portræt af prikket hvepsebi

Hansted, Lise (2022): Prikket hvepsebi (Nomada flavopicta) (Kirby, 1802). Tidsskrift for Biavl, nr. 7, s. 217.

Bien, der indsamler planteolie

Hansted, Lise (2022): Hvidbenet oliebi (Macropis europaea) Warncke, 1973. Tidsskrift for Biavl, nr. 6, s. 181.

Portræt af rosen­bladskærerbi

Hansted, Lise (2022): Rosen­bladskærer­bi (Megachile centuncularis) (Linaeus, 1758). Tidsskrift for Biavl, nr. 5, s. 147.

Forårsvægbi – et portræt af arten

Hansted, Lise (2022): Forårsvægbi (Anthophora plumipes) (Pallas, 1772). Tidsskrift for Biavl, nr. 4, s. 115.

Forårsjordbi – portræt af arten

Hansted, Lise (2022): Forårsjordbi Andrena praecox (Scopoli, 1763). Tidsskrift for Biavl, nr. 3, s. 86.

Skilt om buksebier for offentligt tilgængelige arealer

Gram-Jensen, M. (2021): Se, her bor bukse­bier! Oplysnings­skilt om pragtbuksebier. Vildebier.dk.

Lidt om Danmarks vilde bier + Sådan laver du et bo til bierne

Gram-Jensen, M. (2020): Lidt om Danmarks vilde bier + Sådan laver du et bo til bierne. Folder, sommer 2020-udgaven. Vildebier.dk.
 
Du er velkommen til at udskrive folderen og dele den ud ved dine egne natur­arrangementer. Se supplerende information her…

Stenhumle

Theuerkauf, Rolf Tulstrup (2020): Stenhumle. Tidsskrift for Biavl, nr. 7, s. 236.

Vild med uld (portræt af stor uldbi)

Theuerkauf, Rolf Tulstrup (2020): Vild med uld. Tidsskrift for Biavl, nr. 6, s. 193.

Mat smalbi (Lasioglossum leucozonium)

Theuerkauf, Rolf Tulstrup (2020): Mat smalbi. Tidsskrift for Biavl, nr. 5, s. 163.

Bronzevejbien, metalskinnet under solens stråler

Madsen, H. B. & Dupont, Y. L. (2019): Bronzevejbien, metalskinnet under solens stråler. Tidsskrift for Biavl, nr. 9, s. 293.

Pragtbuksebi. Biernes ekspert i gravearbejde

Madsen, H. B. & Dupont, Y. L. (2019): Pragtbuksebi. Biernes ekspert i gravearbejde. Tidsskrift for Biavl, nr. 8, s. 257.

Have­maskebi (Hylaeus communis), den hårløse bi

Dupont, Y. L. & Madsen, H. B. (2019): Have­maskebi (Hylaeus communis), den hårløse bi. Tidsskrift for Biavl, nr. 7, s. 236.

Havehumle. Bien med den længste tunge

Madsen, H. B. & Dupont, Y. L. (2019): Havehumle. Bien med den længste tunge. Tidsskrift for Biavl, nr. 6, s. 189.

Rød murerbi. Konen i muddergrøften

Dupont, Y. L. & Madsen, H. B. (2019): Rød murerbi. Konen i muddergrøften. Tidsskrift for Biavl, nr. 5, s. 153.

Rødpelset jordbi. En farverig juvel fra syd

Dupont, Y. L. & Madsen, H. B. (2019): Rødpelset jordbi. En farverig juvel fra syd. Tidsskrift for Biavl, nr. 4, s. 118.

Månedens bi: Hvidbrystet jordbi (Andrena vaga)

Theuerkauf T. R. (2019): Månedens bi: Hvidbrystet jordbi (Andrena vaga). Tidsskrift for Biavl, nr. 3, s. 107.

Bierne i Danmark

Yoko Luise Dupont, Henning Bang Madsen, Claus Rasmussen, Isabel Calabuig, Per Kryger (2018): Bierne i Danmark. In: Rolf Tulstrup Theuerkauf, Palle Frejvald, Asger Søgaard Jørgensen, Rune Havgaard Sørensen (red.) Bliv Bivenlig. Viden og anbefalinger til bestøvning af Danmark. Temahæfte, s. 5-12. Danmarks Biavler­forening.

Buksebiernes fascinerende verden

Sørensen Leif H. (2017): Buksebiernes fascinerende verden. Ugeavisen Faaborg, 1. august 2017, s. 25.

Se på humlebier i haven (og find et udvalg af gode humlebiplanter)

Yoko L. Dupont & Henning Bang Madsen (2016): Se på humlebier i haven. Praktisk Økologi, nr. 3, s. 8-11.

Myreafhængige bier – blåhat jordbi (Andrena hattorfiana) og blåhat hvepsebi (Nomada armata)

Frejvald P. & Madsen, H. B. (2015): Myreafhængige bier. Tidsskrift for Biavl, nr. 4. Danmarks Biavlerforening.

Vilde bier, honningbiernes slægtninge

Dupont, Y. L. & Madsen, H. B. (2014): Vilde bier, honningbiernes slægtninge. Tidsskrift for Biavl, nr. 3, s. 79-81. Danmarks Biavlerforening.

Hjælp humlebierne i haven

Skov, Charlotte (2007): Hjælp humlebierne i haven. Temahæfte, Tidsskrift for Biavl, nr. 8. Danmarks Biavlerforening.

Trusler og udfordringer

Lind – en sand bedrager?

Theuerkauf, Rolf Tulstrup (2017): Lind – en sand bedrager? Tidsskrift for Biavl, nr. 12, s. 365-367. Danmarks Biavler­forening.

Status for neonikotinoiders side­effekter på bier

Dupont Y. L., Bruus M., Steenberg T. & Kryger P. (2015): Status for neonikotinoiders side­effekter på bier. Tidsskrift for Biavl, nr. 11, s. 322-326. Danmarks Biavler­forening.

Neonicotinoider slår de vilde bier ud

Frejvald P. & Kilpinen, O. (2015): Neonicotinoider slår de vilde bier ud. Tidsskrift for Biavl, nr. 7, s. 186-190. Danmarks Biavlerforening.

Derfor skal du passe på bierne, når du sprøjter

Dupont Y. L., et al. (2013): Derfor skal du passe på bierne, når du sprøjter. Frø­avleren, nr. 3, s.18-19.

Poster: Beskyttelse af vildtlevende bier og andre bestøvere – en udfordring

Gram-Jensen, M. 2011: Beskyttelse af vildtlevende bier og andre bestøvere – en udfordring for naturforvaltningen. Poster. Biodiversitets­symposiet 20.-21. januar 2011, Aarhus Universitet.

Bestøvende insekter som indsatsområde? Forslag til et beskyttelses­program

Gram-Jensen, M. (2010): Bestøvende insekter som indsatsområde? Baggrunds­beskrivelse med forslag til et bredt beskyttelses­program. Naturgruppen, National­park­undersøgelsen i Det Sydfynske Øhav.

Honningbierne sulter

Forup M. L., Calabuig I., Madsen H. B., Dupont Y. L., Ejrnæs, R. (2009): Honningbierne sulter. Weekendavisen 21. august 2009.

Vejledninger og tips

Skilt om buksebier for offentligt tilgængelige arealer

Gram-Jensen, M. (2021): Se, her bor bukse­bier! Oplysnings­skilt om pragtbuksebier. Vildebier.dk.

Lidt om Danmarks vilde bier + Sådan laver du et bo til bierne

Gram-Jensen, M. (2020): Lidt om Danmarks vilde bier + Sådan laver du et bo til bierne. Folder, sommer 2020-udgaven. Vildebier.dk.
 
Du er velkommen til at udskrive folderen og dele den ud ved dine egne natur­arrangementer. Se supplerende information her…

Afhjælp boligmanglen – lav dit eget bihotel

Hansted, Lise (2016): Afhjælp boligmanglen – lav dit eget bihotel. Tidsskrift for Biavl, nr. 9, s. 292-293. Danmarks Biavler­forening.

Bolighjælp til vilde bier

Gram-Jensen, M. & Gram-Jensen, J. (2014): Bolighjælp til vilde bier. Praktisk Økologi, 2, s. 4-8

Vilde bier i haven (bihaver med rede­pladserne til bierne)

Theuerkauf, Rolf Tulstrup (2009): Vilde bier i haven. Praktisk Økologi, nr. 6, s. 16-19.

 

Oversigten er sidst opdateret den 11. november 2022